İrem

Cinsiyet : Erkek
Kökeni : Arapça
Anlamı : 1. Cennet bahçesi. 2. Ok veya kurşun atılan nişan tahtası. 3. Cenk denilen musiki aleti ve bunu icad edenin adı. 4. Ad kavmi zamanında, Şeddad tarafından cennete benzetilme amacıyla yapılan bahçe olup, Şam’da veya Yemen’de bulunduğu söylenir. Kur’an-ı Kerim’de Fecr Suresinde Geçmektedir.

Rastgele Erkek isimleri
Oskay
Dikçam
Şanlı
Tunçöven
Sağanalp